# عنوان برنامهتاريخ برگزاريساعت برگزاريمكانمنطقهنوع برنامه
1ارکستر ملي اصفهان به خوانندگي حميد حامي
24آبان
19 و 21سيتي سنتر--اطلاعات بيشتر
2يادبود شهر- عليرضا وهاب علي
23آبان
16 الي 18حوضخانه الغدير قلمستان--اطلاعات بيشتر
3نشستي با هادي سيف
18آبان
16سالن توحيدخانه--اطلاعات بيشتر
4بازي هاي بومي محلي در "هشت بهشت" از 16 تا 21 آبان 9 الي 11پارک شهيد رجايي--اطلاعات بيشتر
5همايش بزرگ به وقت نوجواني
9آبان
15تالار ادب--اطلاعات بيشتر
6ويژه برنامه "ماده تاريک"
9آبان
17شهر علم--اطلاعات بيشتر
7تئاتر خاله سوسکه از 7 تا 13 آبان 17:30مجتمع فرشچيان--اطلاعات بيشتر
8تئاتر "سفر جادويي" از 7 تا 13 آبان 19مجتمع فرشچيان--اطلاعات بيشتر
9نشست "قضا و حقوق کودک"
2آبان
18باغ غدير--اطلاعات بيشتر
10نمايشگاه گروهي نقاشي آوات از 13 تا 20 مهر 10 الي 12 - 16 الي 19عمارت هنرمند--اطلاعات بيشتر
11کارگاه هاي آموزشي "مهارت هاي شاد" از 13 مهر تا 15آبان 9 الي 12باغ طلوع--اطلاعات بيشتر
12تئاتر خيمه شب بازي مبارک در جنگل سياه از 12 تا 18 مهر 9 الي 12خانه کودک--اطلاعات بيشتر
13اختتاميه هفته قلب
12مهر
8 الي 11جاده سلامت ناژوان--اطلاعات بيشتر
14استارتاپ ويکند خيرشو
12مهر
16بنياد 14 معصوم--اطلاعات بيشتر
15سمينار تکنيک هاي نفوذ
11مهر
15 الي 19پرديس سيتي سنتر--اطلاعات بيشتر
16زير آسمان اصفهان- رصد عمومي
11مهر
18مرکز نجوم اديب--اطلاعات بيشتر
17همايش نقش تغذيه در رشد و تربيت کودکان
11مهر
18باغ غدير--اطلاعات بيشتر
18قلب سفيد
11مهر
16باغ غدير--اطلاعات بيشتر
19نشست هم انديشي زنان نوانديش
11مهر
15:30کتابخانه مرکزي--اطلاعات بيشتر
20افتتاح خانه بازي ويژه نوجوان
11مهر
15:30خانه نوجوان--اطلاعات بيشتر