• شنبه 04 اسفند 1397 17:06
  • كد: 811

نمايه بودجه جاري

لطفا جهت مشاهده نمايه بودجه جاري، پس از خاموش کردن Pop-up blocker از طريق تنظيمات مرورگر خود (settings, privacy)، اينجا را کليک نماييد (درصورت امکان از مرورگر IE استفاده نماييد).

لطفا جهت انتخاب فيلترهاي نمايه، روي علامت مثلث کليک و جهت بازگشت علامت دايره را کليک نماييد.